Søgeresultat


Søgningen fandt 83 dokumenter.

EU referencer: 31998L0048 1|2 >

 
2009/1 LSF 210
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.)

Miljøministeriet
LBK nr 1482 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer
(Skadesforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1417 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove
(Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)

Skatteministeriet
BEK nr 1179 af 27/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 508 af 23/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 791 af 08/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 1394 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 856 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 855 af 05/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 765 af 22/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibsberedskabsplaner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9651 af 28/06/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9785 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. maj 2007
(Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.)

(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10137 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 10174 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006.
(Teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10153 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift for fiskeskibes bygning og udstyr m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9484 af 12/06/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskie m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9830 af 15/11/2005 - Gældende
Teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 983 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum
Skatteministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 820 af 29/09/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 754 af 22/08/2003
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Grønland af bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 751 af 22/08/2003
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Grønland af bekendtgørelse om dykkermateriel
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1165 af 01/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1757 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1416 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af forskellige afgiftslove
(Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister)

Skatteministeriet
LOV nr 1415 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af visse flyrejser
(Aftrapning af passagerafgift)

Skatteministeriet
LOV nr 1410 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven
(Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)

Skatteministeriet
LOV nr 1408 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport)

Skatteministeriet
LOV nr 1392 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven
Skatteministeriet
LOV nr 1391 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v.)1)

Skatteministeriet
LOV nr 1217 af 27/12/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. samt emballageafgiftsloven
(Konkurrenceforbedring for visse grænsehandelsvarer)

Skatteministeriet
LOV nr 466 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 469 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
(Fosforafgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1030 af 31/10/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Ændring af bilag 2 om pantetikettens udseende)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 441 af 18/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
(Foder til drøvtyggere)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 734 af 13/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
(arealkrav, krav til indvendig højde ved transport af svin, automatisk ventilation og gebyr for efterfølgende kontrol af ruteplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 517 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
(Autorisation af mellemhandlere)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 165 af 16/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 819 af 29/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 818 af 29/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
(POP-stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1194 af 11/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1355 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >