Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 31999L0038 
BEK nr 409 af 28/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af asbest på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 403 af 24/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om asbest
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1038 af 26/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1502 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 263 af 27/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet på havanlæg
(Asbestbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 908 af 27/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1502 af 21/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om asbest
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9413 af 05/07/2004 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift, 5. juli 2004
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9725 af 25/04/2003 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel II C Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener , 1. april 2003
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet