Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter.

EU referencer: 32000L0053 
2009/1 LSF 210
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.)

Miljøministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 224 af 06/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 618 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 252 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Tungmetalbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1312 af 19/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 
(Bilskrotbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 966 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1317 af 19/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 867 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 879 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1757 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 653 af 15/06/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 508 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for person- og varebiler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1019 af 15/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1327 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1041 af 02/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Informationspligt om design, nyttiggørelse og genanvendelse m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 822 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 378 af 06/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1538 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Definition af farligt stof m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 757 af 08/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Tungmetalbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1394 af 24/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1440 af 01/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 293 af 26/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 105 af 27/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1234 af 01/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1257 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1708 af 20/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Bilskrotbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 570 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om import og salg af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet