Søgeresultat


Søgningen fandt 135 dokumenter.

EU referencer: 32000L0060< 1|2|3 

 
BEK nr 440 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 439 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 438 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 437 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1831 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1829 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1851 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1725 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1310 af 25/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1070 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1069 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1401 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1400 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1399 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1398 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1604 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1132 af 08/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til miljømålsloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 292 af 26/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1208 af 15/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer m.v. i vandplanerne for planperiode 2010-2015
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1024 af 31/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 144 af 20/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 39 af 19/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udarbejdelse af økonomisk analyse til brug for vandplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1510 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1022 af 25/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 863 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 297 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1434 af 06/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1433 af 06/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1355 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 967 af 16/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af vandforekomsters tilstand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 838 af 01/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 811 af 15/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3