Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32000L0078 
LBK nr 81 af 03/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1349 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 68 af 21/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 31 af 12/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 756 af 30/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1489 af 23/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1462 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af sømandsloven og lov om skibes besætning
(Justering af reglerne om tidsbegrænset ansættelse for søfarende samt tilpasning af nationalitetskrav til førere af handelsskibe og fiskeskibe)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 1417 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Indsættelse af alder og handicap som kriterier i loven)1)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1416 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Ophævelse af 18-års-grænsen i § 2 b)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 253 af 07/04/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1194 af 07/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap
Forsvarsministeriet
BEK nr 744 af 05/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om Statens Teaterskole
(herunder Skolen for Moderne Dans)

Kulturministeriet