Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32000L0078 
LBK nr 81 af 03/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1349 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 68 af 21/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 31 af 12/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 756 af 30/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1489 af 23/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1462 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af sømandsloven og lov om skibes besætning
(Justering af reglerne om tidsbegrænset ansættelse for søfarende samt tilpasning af nationalitetskrav til førere af handelsskibe og fiskeskibe)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1417 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Indsættelse af alder og handicap som kriterier i loven)1)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1416 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Ophævelse af 18-års-grænsen i § 2 b)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 253 af 07/04/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1194 af 07/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap
Forsvarsministeriet
BEK nr 744 af 05/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om Statens Teaterskole
(herunder Skolen for Moderne Dans)

Kulturministeriet