Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32001L0014 
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1249 af 11/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 969 af 08/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1171 af 02/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 310 af 28/04/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 553 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje og om ophævelse af lov om veteranbaner
(Oprettelse af Jernbanenævnet, ophævelse af lov om veteranbaner m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 248 af 30/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1108 af 23/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1107 af 21/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1392 af 16/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1262 af 16/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1265 af 05/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 168 af 03/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 543 af 16/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om Banedanmarks elforsyningsvirksomhed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 59 af 02/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1065 af 10/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om baneafgifter og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet