Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32001L0018 
LBK nr 9 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 226 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 840 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 869 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 811 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1270 af 16/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi
(Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1319 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(Til kapitel 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 998 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10)

Miljø- og Fødevareministeriet