Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 32001L0020 
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 903 af 18/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 695 af 12/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
(GCP-bekendtgørelse)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1358 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 295 af 26/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 506 af 20/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 604 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Retsvirkninger af tilbagekaldelse af samtykke samt de videnskabsetiske komiteers behandling af personoplysninger)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 382 af 28/05/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed
(Kliniske forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 593 af 14/06/2011 - Historisk
Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1180 af 12/12/2005 - Historisk
Lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 402 af 28/05/2003 - Historisk
Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
(Komiteloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 161 af 15/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1017 af 19/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 744 af 29/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
(GCP-bekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1242 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11239 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11247 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11238 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11246 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet