Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter.

EU referencer: 32001L0077 
2011/1 LSF 64
Forslag til Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi
(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere og udpegning af områder til statsligt udbud til havvindmøller)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 516 af 20/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 151 af 10/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 276 af 27/03/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi
(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1392 af 27/12/2008 - Historisk
Lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1185 af 26/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1161 af 25/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 393 af 26/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
(Nettilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1063 af 07/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1521 af 23/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v.
(Stamdatabekendtgørelsen)

(Stamdatabekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1 af 06/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 857 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kontrol og tilsyn med udbetalinger til visse elproduktioner og elproduktionsanlæg m.v.
(Stamdatabekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet