Søgeresultat


Søgningen fandt 77 dokumenter.

EU referencer: 32001L0083 1|2 >

 
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 955 af 21/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 295 af 27/04/2005 - Gældende
Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)
(Blodforsyningsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 849 af 25/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 829 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 828 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse m.m. til lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 827 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 799 af 12/07/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 463 af 26/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1541 af 18/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1191 af 06/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 897 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1823 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 675 af 20/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1360 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1358 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 869 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1318 af 27/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1253 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1244 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af lægemiddelprøver
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1233 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1232 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1231 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om radioaktive lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1230 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1211 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om lægemidlers kvalitet
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 221 af 26/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 191 af 01/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 506 af 20/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 108 af 24/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af patentloven
(Patentloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 91 af 28/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af patentloven
(Patentloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 605 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven
(Skærpet lægemiddelovervågning)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 534 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og vævsloven
(Styrket indsats mod ulovlige lægemidler m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 399 af 30/04/2007 - Historisk
Lov om ændring af patentloven
(Indførelse af regler for tilladte handlinger foretaget i forbindelse med opnåelse af markedsføringstilladelser for lægemidler m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 382 af 28/05/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed
(Kliniske forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1180 af 12/12/2005 - Historisk
Lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 186 af 22/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 855 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler
(Markedsføringsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 854 af 19/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1694 af 18/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1654 af 18/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1108 af 29/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 898 af 23/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 381 af 09/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1671 af 12/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter
(Receptbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 198 af 27/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1359 af 18/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2 >