Søgeresultat


Søgningen fandt 75 dokumenter.

EU referencer: 32001L0083< 1|2 

 
BEK nr 825 af 01/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke interventionssikkerhedsundersøgelser
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 824 af 01/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 823 af 01/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 822 af 01/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 361 af 23/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter
(Receptbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 800 af 17/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 272 af 21/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1099 af 08/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug
(Bekendtgørelse om medicinske gasser)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 476 af 24/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1243 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1242 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1238 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1237 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1221 af 07/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om recepter
(Receptbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1210 af 07/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1005 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1004 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om radioaktive lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1003 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1002 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om naturlægemidler m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1001 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 991 af 19/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11239 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11247 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11238 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11246 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2