Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter.

EU referencer: 32002L0019 
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 664 af 10/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 482 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 399 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 393 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 385 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om priskontrolmetoder
Erhvervsministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 784 af 28/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 679 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 663 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1412 af 27/12/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Fordeling af omkostninger ved delt anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og mere effektiv håndhævelse af telereguleringen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 450 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1464 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 571 af 30/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 531 af 24/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 496 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 701 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1078 af 31/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
(LRAIC-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1262 af 09/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 60 af 18/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1254 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1078 af 11/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 668 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 665 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet