Søgeresultat


Søgningen fandt 43 dokumenter.

EU referencer: 32002L0020 
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 845 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.
(Graveloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1155 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1118 af 12/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 784 af 28/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 680 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 679 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 663 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 662 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
(Lovbekg. om graveadgang)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 131 af 16/02/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 450 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 475 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 829 af 09/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1335 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1352 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 587 af 29/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1330 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 571 af 30/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 531 af 24/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 758 af 01/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1389 af 12/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 496 af 20/05/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 459 af 23/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 402 af 03/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1197 af 15/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 496 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1130 af 01/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 714 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 272 af 23/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1078 af 31/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
(LRAIC-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1128 af 18/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 638 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester
(Udbudsbekedntgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 60 af 18/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 667 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
(Frekvenspolitisk Rammemandat)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 666 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet