Søgeresultat


Søgningen fandt 75 dokumenter.

EU referencer: 32002L0021 1|2 >

 
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 845 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.
(Graveloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 664 af 10/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
BEK nr 1256 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed
Forsvarsministeriet
BEK nr 1150 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1155 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1148 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1118 af 12/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 567 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester
Forsvarsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 399 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 393 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 385 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om priskontrolmetoder
Erhvervsministeriet
BEK nr 384 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 784 af 28/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 680 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 679 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 663 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 662 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
(Lovbekg. om graveadgang)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 131 af 16/02/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1427 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Konkurrence, alarmopkald og krydsportering)

(Teleloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 450 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 475 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1434 af 12/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 829 af 09/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 828 af 09/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1335 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1352 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1334 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 647 af 31/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 587 af 29/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 586 af 29/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1330 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1329 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1311 af 29/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 571 af 30/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 531 af 24/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1380 af 25/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplanen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1184 af 23/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 566 af 01/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed
Forsvarsministeriet
BEK nr 1420 af 03/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2 >