Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter.

EU referencer: 32002L0022 
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
BEK nr 567 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester
Forsvarsministeriet
BEK nr 482 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 537 af 27/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
Kulturministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 393 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 115 af 30/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 444 af 08/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 255 af 20/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 1188 af 23/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 988 af 06/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 784 af 28/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 679 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 513 af 27/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændrede must carry-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014)

Kulturministeriet
LOV nr 250 af 21/03/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1427 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Konkurrence, alarmopkald og krydsportering)

(Teleloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 450 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1464 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 357 af 23/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 445 af 11/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 396 af 21/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 714 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 701 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1262 af 09/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 638 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester
(Udbudsbekedntgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1254 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1078 af 11/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om digitale radio- og tv-tjenester m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 666 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 665 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
(Forsyningspligtbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet