Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 32002L0058 
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 462 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1148 af 09/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr
(Cookiebekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 435 af 09/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
(Nummeroplysningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 988 af 28/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen)
(logningsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9187 af 24/04/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr »Cookie-bekendtgørelsen«
("Cookievejledningen")

Erhvervsministeriet
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 784 af 28/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 679 af 23/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 450 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 169 af 03/03/2011 - Historisk
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 445 af 11/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 396 af 21/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 731 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 714 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 52 af 27/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 638 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester
(Udbudsbekedntgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 666 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet