Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter.

EU referencer: 32002L0059 
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 417 af 09/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 875 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 874 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1171 af 03/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 820 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
(BELTREP)

Erhvervsministeriet
BEK nr 924 af 25/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1021 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
LBK nr 116 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1216 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1616 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 963 af 03/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 929 af 24/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1073 af 20/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 47 af 07/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1401 af 27/12/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Nødområder for skibe og planer herfor m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1089 af 18/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1088 af 18/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 1728 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1853 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1852 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 33 af 07/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1286 af 24/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 180 af 09/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 573 af 18/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1407 af 07/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller for-urenende gods om bord på skibe og indberetning af forurening af havet
(Farligt gods-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 639 af 11/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe og indberetning af forurening af havet
(Farligt gods-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 488 af 31/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
Erhvervsministeriet
BEK nr 86 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt
Erhvervsministeriet