Søgeresultat


Søgningen fandt 49 dokumenter.

EU referencer: 32002L0083 
LOV nr 365 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 467 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 793 af 20/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 376 af 22/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1413 af 10/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1045 af 22/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 381 af 19/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 613 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 90 af 03/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 686 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
(FIL-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1268 af 19/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 453 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1112 af 09/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber
(Basiskapitalbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 299 af 27/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber
(Basiskapitalbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 112 af 07/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 915 af 12/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 25 af 16/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 764 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 16 af 11/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1369 af 08/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 966 af 12/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1310 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
B

Erhvervsministeriet
BEK nr 1523 af 13/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1266 af 26/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
B

Erhvervsministeriet
BEK nr 1122 af 17/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 719 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1467 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1024 af 12/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1299 af 13/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 780 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 312 af 03/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 256 af 11/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1406 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1399 af 13/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 743 af 02/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 762 af 25/08/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 85 af 06/02/2003
Bekendtgørelse for Grønland om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 84 af 06/02/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet