Søgeresultat


Søgningen fandt 40 dokumenter.

EU referencer: 32002L0092 
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1065 af 22/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 467 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 793 af 20/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 930 af 18/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
(Forsikringsformidlingsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 376 af 22/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1413 af 10/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1045 af 22/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 401 af 25/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 381 af 19/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 817 af 14/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 286 af 04/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 767 af 05/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 613 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 90 af 03/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 632 af 08/06/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
Erhvervsministeriet
LOV nr 1383 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, lov om mærkning og skiltning med pris m.v. med flere love
(Mulighed for anvendelse af internationale regnskabsstandarder, indførelse af regler om solvensbehov, ændring af reglerne om tavshedspligt, harmonisering af ophørsreglerne, elektroniske penge, ændret opkrævningsmetode for en garantifond for skadesforsikringsselskaber, ændrede hæftelsesregler mellem investeringsforeningers afdelinger, overdragelse af kompetence vedrørende prismærkning til økonomi- og erhvervsministeren)

Erhvervsministeriet
LOV nr 362 af 19/05/2004 - Historisk
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
BEK nr 1256 af 01/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1390 af 22/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 7 af 10/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1230 af 22/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1229 af 22/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 825 af 03/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse
Erhvervsministeriet
BEK nr 1185 af 06/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1115 af 14/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering i Finanstilsynet af underagentvirksomheder og administrationsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1114 af 14/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt
Erhvervsministeriet
BEK nr 1113 af 14/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1111 af 14/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1110 af 14/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse
Erhvervsministeriet