Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter.

EU referencer: 32002R0178 
BEK nr 1287 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1228 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 672 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11234 af 01/12/2015 - Gældende
Vejledning om hygiejneregler for ferske fiskevarer til og med første omsætningsled (forordning 852/2004, 853/2004 og 854/2004)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1646 af 18/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1352 af 29/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 850 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1532 af 12/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 423 af 17/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 722 af 26/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 914 af 10/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 842 af 08/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 775 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 231 af 25/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse m.v. af fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 164 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1023 af 27/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 13/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 899 af 09/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 101 af 09/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod salg til human konsum af visse laks, der er fisket eller fanget i Østersøen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 985 af 03/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af kinesiske fødevarer indeholdende mælkebestanddele
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10012 af 12/10/2016 - Historisk
Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (Tilbagetrækningsvejledningen)
(Tilbagetrækningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10352 af 19/12/2014 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer
(Mærkningvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9017 af 14/01/2013 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer - Januar 2013
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9437 af 17/09/2012 - Historisk
Vejledning om eksport af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9025 af 23/01/2012 - Historisk
Mærkningsvejledningen
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9024 af 20/01/2012 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet