Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter.

EU referencer: 32003L0004 
2004/2 LSF 4
Forslag til Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen)

Miljøministeriet
LBK nr 980 af 16/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 580 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love
(Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1518 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om Den Danske Naturfond
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1536 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 939 af 10/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Transport- og Energiministeriets område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 415 af 13/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10564 af 14/06/2006 - Gældende
Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 102 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Miljøoplysningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1036 af 18/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Miljøoplysningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 660 af 14/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Miljøoplysningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 446 af 23/05/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love
(Implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 310 af 02/05/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Gennemførelse af direktiv om Århuskonventionen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 117 af 28/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1476 af 12/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1519 af 07/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 518 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1441 af 02/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 497 af 15/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 914 af 28/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet