Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

EU referencer: 32003L0017 
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 185 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 313 af 01/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 297 af 03/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 1385 af 21/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love
(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

Skatteministeriet
LOV nr 1391 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v.)1)

Skatteministeriet
BEK nr 1406 af 04/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande
Skatteministeriet
BEK nr 323 af 29/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU
Skatteministeriet
BEK nr 884 af 03/11/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet