Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32003L0041 
BEK nr 797 af 26/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Erhvervsministeriet
LBK nr 953 af 14/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1017 af 24/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 1381 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser og pensionsbeskatningsloven
(Gennemførelse af direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1135 af 18/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1227 af 22/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1122 af 17/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om god skik og informationspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1121 af 13/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 780 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 779 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 778 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 777 af 11/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 507 af 17/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om god skik og informationspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet