Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32003L0053 
BEK nr 1206 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 497 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 496 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1202 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1038 af 26/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1502 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 8 af 04/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 7 af 04/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer til brug for havanlæg mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1006 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement
Miljø- og Fødevareministeriet