Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32003L0055 
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 937 af 11/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 771 af 08/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 224 af 16/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1116 af 08/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 287 af 20/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
(Naturgasforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 520 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 494 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1384 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om Energinet Danmark
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 748 af 09/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1358 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 379 af 25/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet