Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32003L0096 
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 185 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 313 af 01/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 889 af 17/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 297 af 03/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 1385 af 21/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love
(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

Skatteministeriet
LOV nr 462 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
(Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne)

Skatteministeriet
BEK nr 1406 af 04/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande
Skatteministeriet
BEK nr 323 af 29/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU
Skatteministeriet