Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32004L0009 
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 506 af 20/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1180 af 12/12/2005 - Historisk
Lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 906 af 14/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 11239 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11247 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11238 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11246 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet