Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32004L0019 
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 167 af 03/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 298 af 28/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1102 af 09/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 426 af 10/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 802 af 19/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 11239 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11247 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11238 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11246 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet