Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 32004L0038 
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1037 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 318 af 27/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
(EU-opholdsbekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1515 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1117 af 02/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 39 af 15/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 863 af 25/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af udlændingeloven
(Udlændingeloven)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 984 af 02/10/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af udlændingeloven
(Udlændingeloven)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 947 af 24/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 661 af 29/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 463 af 18/05/2011 - Historisk
Lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 312 af 19/04/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
(Justering af betingelserne for udenlandske statsborgeres ret til statens uddannelsesstøtte (SU), SU uden for klippekortet til visse studieforberedende kurser på gymnasialt niveau efter fuldført gymnasial uddannelse og forenkling af rabatordning m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 301 af 19/04/2006 - Historisk
Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne asylansøgere m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 984 af 02/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1662 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 792 af 25/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 474 af 12/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
(EU-opholdsbekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 322 af 21/04/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 300 af 29/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 358 af 21/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)
(EU-bekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
VEJ nr 19 af 04/04/2008 - Historisk
Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp
Beskæftigelsesministeriet