Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32004L0049 
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 147 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1340 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1249 af 11/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 969 af 08/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 691 af 14/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1197 af 12/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 408 af 25/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedscertificering af virksomheder på jernbaneområdet, der udfører opgaver for jernbanevirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 14 af 04/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 38 af 23/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet