Søgeresultat


Søgningen fandt 51 dokumenter.

EU referencer: 32004L0109 1|2 >

 
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1173 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1172 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 937 af 27/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
LBK nr 459 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 251 af 21/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 831 af 12/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(Værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 227 af 11/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1253 af 01/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 982 af 06/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 219 af 20/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(Værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 855 af 17/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 883 af 09/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 323 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 298 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 959 af 11/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 795 af 20/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 395 af 25/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 848 af 19/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 214 af 02/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1077 af 04/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1526 af 09/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1258 af 09/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1256 af 04/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1104 af 09/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
(Stor prospektbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1442 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 113 af 07/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 112 af 07/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 668 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 657 af 22/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
(Udstederbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 312 af 30/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 25 af 16/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 17 af 11/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 16 af 11/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 224 af 10/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 220 af 10/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1310 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
B

Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1273 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1266 af 26/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
B

Erhvervsministeriet
BEK nr 1265 af 26/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1225 af 22/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 274 af 21/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 226 af 15/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1467 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet 1|2 >