Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32004R0883 
VEJ nr 9998 af 23/10/2017 - Gældende
Vejledning om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10329 af 12/12/2016 - Gældende
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz
(Vejledning om forordning 883/04)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9298 af 28/06/2012 - Gældende
Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9250 af 31/05/2010 - Gældende
DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9254 af 31/05/2010 - Gældende
DEL V - VEJLEDNING OM BARSELDAGPENGE
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 179 af 28/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om tandpleje
(Tandplejebekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 491 af 19/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 131 af 22/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1141 af 29/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1140 af 29/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9302 af 29/06/2012 - Historisk
DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9084 af 01/03/2012 - Historisk
Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 40 af 02/06/2010 - Historisk
DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9251 af 31/05/2010 - Historisk
DEL II - VEJLEDNING OM - LOVVALG - DEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES- EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9253 af 31/05/2010 - Historisk
DEL IX - VEJLEDNING OM FAMILIEYDELSER
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9252 af 31/05/2010 - Historisk
DEL I - Vejledning om EF-regler om social sikring
Beskæftigelsesministeriet