Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

EU referencer: 32005L0028 
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 695 af 12/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
(GCP-bekendtgørelse)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 604 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Retsvirkninger af tilbagekaldelse af samtykke samt de videnskabsetiske komiteers behandling af personoplysninger)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 272 af 01/04/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 593 af 14/06/2011 - Historisk
Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 402 af 28/05/2003 - Historisk
Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
(Komiteloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 744 af 29/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
(GCP-bekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet