Søgeresultat


Søgningen fandt 189 dokumenter.

EU referencer: 32005L0036 1|2|3|4 >

 
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 989 af 23/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 831 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 75 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
(Søloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 636 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 123 af 13/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter
(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 1532 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 998 af 09/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 307 af 29/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 88 af 27/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 87 af 27/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
BEK nr 61 af 15/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1843 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
Forsvarsministeriet
BEK nr 192 af 18/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
Forsvarsministeriet
BEK nr 1146 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 625 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør
Erhvervsministeriet
BEK nr 605 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 541 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)
(Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 568 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 306 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1426 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen
Erhvervsministeriet
BEK nr 1328 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1028 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
Transport- og Bygningsministeriet
BEK nr 969 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 916 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 913 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 905 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 700 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
(Jordemoder)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 151 af 25/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 63 af 18/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter
(Beskikkelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 52 af 14/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 53 af 14/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
(Anerkendelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 58 af 13/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 57 af 13/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1900 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1902 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1713 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for trikinundersøgelse af kød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1822 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1559 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4 >