Søgeresultat


Søgningen fandt 225 dokumenter.

EU referencer: 32005L0036 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 375 af 31/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 123 af 13/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter
(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1532 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 443 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 87 af 27/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
BEK nr 61 af 15/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1843 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
Forsvarsministeriet
BEK nr 192 af 18/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
Forsvarsministeriet
BEK nr 20 af 09/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen)
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1493 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1455 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1298 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1071 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 674 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 438 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som beskikket bygningssagkyndig på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 427 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1392 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1391 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1319 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er ansvarlige for driften af minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 650 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 649 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør
Erhvervsministeriet
BEK nr 598 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som driftsansvarlig person på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 511 af 13/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1406 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1408 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 605 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 541 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)
(Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 568 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1426 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen
Erhvervsministeriet
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 916 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 700 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
(Jordemoder)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 151 af 25/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 63 af 18/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter
(Beskikkelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 53 af 14/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
(Anerkendelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5 >