Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32005R0396 
BEK nr 1405 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1287 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 859 af 26/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af pesticidgrænseværdiforordningen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 243 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 888 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 850 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 775 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 164 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1023 af 27/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 861 af 10/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af gebyrer i forbindelse med fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet