Søgeresultat


Søgningen fandt 37 dokumenter.

EU referencer: 32006L0021 
2017/1 SF.L L 54
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) - L 54
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 LSF 120
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden)
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 LSF 190
Forslag til Lov om ændring af lov om råstoffer
(Ophævelse af fartøjsgodkendelse og modernisering af efterforsknings- og indvindingstilladelser på havet m.v.)

Miljøministeriet
LBK nr 1218 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1536 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1534 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1500 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 966 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 657 af 27/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
(Råstofloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 950 af 24/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
(Råstofloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1025 af 20/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
(Råstofloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1444 af 12/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 457 af 25/05/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 515 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om råstoffer
(Ophævelse af fartøjsgodkendelse og modernisering af efterforsknings- og indvindingstilladelser på havet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 507 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Implementering af miljøansvarsdirektivet)

Udenrigsministeriet
LOV nr 466 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 117 af 28/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 12/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1476 af 12/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 725 af 06/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1519 af 07/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1517 af 07/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 514 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 528 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1447 af 02/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 669 af 18/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 20/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1150 af 28/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
(Udvindingsaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 486 af 25/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 657 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 652 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader
Miljø- og Fødevareministeriet