Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32006L0043 
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1665 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 631 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervsministeriet
BEK nr 735 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1253 af 01/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 323 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 334 af 20/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 516 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 468 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1393 af 19/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
BEK nr 690 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1389 af 22/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet