Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

EU referencer: 32006L0054 
LBK nr 156 af 22/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
(Ligelønsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 950 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
Erhvervsministeriet
LBK nr 645 af 08/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
(Ligebehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 553 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Udenrigsministeriet
LBK nr 899 af 05/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
(Ligelønsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 376 af 22/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 182 af 08/03/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn)

Udenrigsministeriet
LOV nr 517 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling, m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 558 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder
(Præcisering af princippet om lige løn, definitioner, ophævelse af godtgørelsesloft m.v.)

Beskæftigelsesministeriet