Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

EU referencer: 32006L0096 
BEK nr 1290 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af udvidelse af EU)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 759 af 15/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 285 af 25/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Ændring af panten på plastemballager på ikke over 99 cl)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 831 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 48 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1473 af 21/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet