Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter.

EU referencer: 32006L0112 
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
LBK nr 760 af 21/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 106 af 23/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 745 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 1640 af 17/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 1370 af 02/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 685 af 21/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1497 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
(momsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 1492 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om godtgørelse af merværdiafgift (moms)
Skatteministeriet
BEK nr 663 af 16/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet