Søgeresultat


Søgningen fandt 289 dokumenter.

EU referencer: 32006L0123 1|2|3|4|5|6 >

 
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1216 af 25/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 1532 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1385 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1473 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1382 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
Transport- og Bygningsministeriet
BEK nr 1229 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1382 af 17/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 1381 af 17/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1335 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
Transport- og Bygningsministeriet
BEK nr 1647 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1574 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1517 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1445 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport
Justitsministeriet
BEK nr 1392 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1312 af 08/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 969 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 916 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 914 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 913 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 905 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 475 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 467 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 148 af 24/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 63 af 18/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter
(Beskikkelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 22 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 6 af 06/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1900 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1784 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1713 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for trikinundersøgelse af kød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1604 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinære teknikere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1559 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1555 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig fiskeauktion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1510 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1463 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6 >