Søgeresultat


Søgningen fandt 347 dokumenter.

EU referencer: 32006L0123 1|2|3|4|5|6|7 >

 
2019/1 LSF 98
Forslag til Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
2019/1 LSF 95
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (Integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1218 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1532 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervsministeriet
BEK nr 1385 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1229 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1382 af 17/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 26 af 13/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1493 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1352 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1534 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 319 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser
(Campingreglementet)

Erhvervsministeriet
BEK nr 224 af 08/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
(Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1742 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
(Affaldsdatabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1415 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1414 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1403 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1319 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er ansvarlige for driften af minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1044 af 10/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 650 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 284 af 18/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer
(Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer)

Erhvervsministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1412 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1357 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne
Erhvervsministeriet
BEK nr 844 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 803 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 605 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 541 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)
(Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 482 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker
Erhvervsministeriet
BEK nr 1445 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse offentlige kampe inden for kampsport
Justitsministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 916 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >