Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

EU referencer: 32007L0016 
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 755 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
LBK nr 1051 af 25/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 333 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 935 af 17/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 904 af 05/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 807 af 21/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 557 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktie
(Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 133 af 24/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og forskellige andre love
(Lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i forbindelse med krisehåndtering og deltagelse i internationalt tilsynssamarbejde, vurdering af erhvervelser af kapitalandele i finansielle virksomheder og regler om forskelsbehandling på baggrund af køn i forbindelse med forsikringer m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 597 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 763 af 20/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 666 af 17/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 326 af 28/04/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger
Erhvervsministeriet