Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32007L0065 
BEK nr 106 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden
Kulturministeriet
BEK nr 103 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 477 af 06/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 202 af 27/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1269 af 16/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
BEK nr 111 af 28/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1
Kulturministeriet
BEK nr 1423 af 20/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1
(MUX 1 Bekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 105 af 28/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
Kulturministeriet
BEK nr 104 af 28/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Kulturministeriet
BEK nr 102 af 28/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om vedtægt for DR
Kulturministeriet
BEK nr 101 af 28/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet
Kulturministeriet