Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter.

EU referencer: 32007R1451 
2008/1 LSF 44
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlig skadevolden med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljøministeriet
LBK nr 878 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 97 af 10/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 188 af 22/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 494 af 24/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 26/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Regler om besiddelse af visse bekæmpelsesmidler og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 65 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 385 af 23/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1543 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1108 af 10/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 628 af 13/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 316 af 28/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 08/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1088 af 06/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1087 af 06/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 702 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 242 af 18/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet