Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32008L0056 
2017/1 SF.L L 55
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) - L 55
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 55
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 LSF 68
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Justering af reglerne om kvælstofnormer)
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 LSF 59
Forslag til Lov om ophævelse af lov om randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1161 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
(Havstrategiloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 783 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 117 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1203 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1582 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1554 af 19/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 178 af 24/02/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi
(Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 522 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet