Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter.

EU referencer: 32008L0105 
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1730 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1625 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1433 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 836 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 920 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1027 af 25/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
(Ændringer vedrørende overvågning af prioriterede stoffer.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1026 af 25/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
(Ændringer vedrørende indsamling af oplysninger om emissioner, udledninger og tab af prioriterede stoffer.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1522 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1521 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 921 af 27/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 795 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 794 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 440 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 439 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 438 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 437 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1829 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1851 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1725 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1070 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1069 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1401 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1400 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1399 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1398 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1022 af 25/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 863 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1434 af 06/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1355 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet