Søgeresultat


Søgningen fandt 33 dokumenter.

EU referencer: 32009L0013 
2009/1 LSF 100
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 139 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)
Erhvervsministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1519 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1306 af 05/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 05/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 846 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 784 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1378 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 383 af 15/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende der håndterer fødevarer om bord på skib
Erhvervsministeriet
BEK nr 286 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje
Erhvervsministeriet
BEK nr 285 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 229 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til fri rejse med underhold
Erhvervsministeriet
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 73 af 17/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
(Sømandsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1018 af 20/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
(Sømandsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 900 af 28/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 863 af 22/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 285 af 26/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 1012 af 16/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 943 af 08/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansiel sikkerhed for søfarendes hjemrejse med underhold
Erhvervsministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 133 af 11/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kost i danske skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 130 af 06/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
Erhvervsministeriet