Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter.

EU referencer: 32009L0013 
2009/1 LSF 100
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 73 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
(Sømandsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 863 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 285 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 383 af 15/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende der håndterer fødevarer om bord på skib
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 286 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 285 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 229 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes ret til fri rejse med underhold
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 133 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kost i danske skibe
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 130 af 06/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1018 af 20/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
(Sømandsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1012 af 16/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 943 af 08/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om finansiel sikkerhed for søfarendes hjemrejse med underhold
Erhvervs- og Vækstministeriet