Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter.

EU referencer: 32009L0016 
2010/1 LSF 109
Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 251 af 30/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 417 af 09/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 262 af 09/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1343 af 11/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1021 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
LBK nr 116 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1216 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1616 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 963 af 03/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1275 af 21/12/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
(Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1382 af 03/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1195 af 12/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1131 af 28/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1199 af 01/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Erhvervsministeriet