Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

EU referencer: 32009L0017 
2009/1 LSF 100
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 875 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 924 af 25/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter
Erhvervsministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 1852 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1286 af 24/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet