Søgeresultat


Søgningen fandt 64 dokumenter.

EU referencer: 32009L0028 1|2 >

 
2011/1 LSF 64
Forslag til Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi
(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere og udpegning af områder til statsligt udbud til havvindmøller)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
LBK nr 1009 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 997 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1003 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1157 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 636 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 960 af 13/09/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 674 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 276 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi
(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1095 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1229 af 28/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 138 af 10/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1027 af 10/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg
(VE-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 921 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 864 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1044 af 07/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1570 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 565 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg
(Kraftværksbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1047 af 26/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 891 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1323 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1322 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 147 af 20/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 114 af 09/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 119 af 09/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1288 af 27/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1141 af 29/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 418 af 25/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 122 af 06/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1307 af 24/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1331 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1330 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1329 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1275 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1274 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 279 af 21/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1184 af 14/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1097 af 08/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1074 af 08/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 996 af 13/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 577 af 04/05/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 468 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om bæredygtige biobrændstoffer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1633 af 15/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1444 af 18/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 885 af 04/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 743 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
(Indsættelse af definition af biobrændstof og biobrændstofblanding samt nye krav til skiltning om sådanne og nye EN målestandarder)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 843 af 07/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2 >